Đại dịch thúc đẩy các nhà bán lẻ Việt Nam tiến vào hành trình chuyển đổi số

Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, vừa công bố số liệu thuộc Nghiên cứu về thái độ thanh toán của người tiêu dùng cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc trong các hình thức bán lẻ.

Read more