Thanh toán điện tử ở Việt Nam tiếp cận đến 69 triệu người trong 5 năm

Thanh toán không tiếp xúc đang trở thành lựa chọn ưu tiên của người dân Việt Nam và chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực Công Nghệ Tài Chính (Fintech) của quốc gia…

Read more