Saint-Gobain Việt Nam đồng hành cùng Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru

Saint-Gobain Việt Nam đã vinh dự đồng hành là Nhà tài trợ Bạc của Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 7 (PropertyGuru Vietnam Property Awards) – một trong những Giải thưởng Bất động sản uy tín nhất Việt Nam. Thông qua sự kiện nổi bật này, tập đoàn vật liệu xây dựng hàng đầu thế giới Saint-Gobain…

Read more