Boeing công bố Báo cáo Bền vững đầu tiên, hướng đến thị trường hàng không vũ trụ bền vững

Ngày 26/7, tại Chicago, Nhà chế tạo máy bay Boeing vừa công bố Báo cáo Bền vững đầu tiên, trong đó, Boeing chia sẻ tầm nhìn của công ty về tương lai của thị trường hàng không vũ trụ bền vững…

Read more