Ngân hàng Shinhan cùng Văn phòng Đại diện Phòng Giáo Dục Hàn Quốc tổ chức Cuộc thi “Diễn kịch vui học tiếng Hàn”

Ngân hàng Shinhan đã phối hợp cùng Văn Phòng Đại Diện Phòng Giáo Dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Diễn kịch vui học tiếng Hàn”…

Read more