Chương trình đào tạo khối ngành sức khỏe đạt chuẩn kiểm định AUN-QA

Hai chương trình đào tạo Bác sỹ Y khoa và Cử nhân Điều dưỡng của Trường Đại học Y – Dược (Đại học Thái Nguyên) vừa được công nhận đạt chuẩn kiểm định của mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á – AUN…

Read more