Visa thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp SMB qua nâng cao kỹ năng tài chính và chuyển đổi số

Visa tiếp tục thúc đẩy cam kết hỗ trợ chuyển đổi số và tài chính toàn diện, hướng đến trang bị cho phụ nữ và thanh niên Đông Nam Á kỹ năng tài chính và kỹ thuật số…

Read more