Saint-Gobain cam kết các giải pháp nhẹ và bền vững cho ngành xây dựng tại BCI Equinox 2023

Ngày 24/8/2023, tại BCI Equinox 2023, Saint-Gobain Việt Nam đã cam kết và giới thiệu các giải pháp phát triển bền vững của tập đoàn cho ngành xây dựng…

Read more