Triển lãm quốc tế về bao bì 2024 tổ chức tại TPHCM đã mở cửa

Triển lãm quốc tế lần thứ 17 về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì tại Việt Nam – ProPak Vietnam 2024 đã khai mạc…

Read more