Visa Foundation dành 200 triệu đô hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 15/4, Quỹ Visa Foundation vừa công bố cam kết thực hiện hai chương trình với tổng giá trị 210 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phù hợp với mục tiêu dài hạn của Quỹ là tập trung vào thúc đẩy vai trò kinh tế của phụ nữ và phát triển kinh tế toàn diện. Khoản tiền cứu trợ cũng sẽ giải quyết nhu cầu cấp thiết từ các cộng đồng địa phương đối với tình hình lây nhiễm của dịch COVID-19.

Quỹ Visa Foundation hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chương trình đầu tiên trị giá 10 triệu đô được chỉ định cho công tác cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ các tổ chức từ thiện ở tuyến đầu ứng phó với dịch COVID-19, như cứu trợ y tế công cộng và cung ứng thực phẩm ở các khu vực Visa hoạt động: Bắc Mỹ; Mỹ Latinh và Ca-ri-bê; Châu Âu; Châu Á – Thái Bình Dương; Trung Âu, Trung Đông và Châu Phi.

Quỹ Visa Foundation hỗ trợ kinh tế ưu tiên phụ nữ
Ông Al Kelly, Giám đốc điều hành của Visa

Vì dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng, nhiều quốc gia đang gánh chịu những ảnh hưởng và cần sự hỗ trợ kịp thời. Là một công ty toàn cầu hoạt động ở nhiều khu vực, chúng tôi nhận thấy rõ nhu cầu này. Chúng tôi cũng cam kết thực hiện kế hoạch phục hồi lâu dài và sẽ tiếp tục đẩy nhanh hoạt động kinh tế phù hợp với sứ mệnh hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế phát triển.

Chương trình thứ hai là cam kết chiến lược trị giá 200 triệu đô được thực hiện trong vòng 5 năm để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp thế giới. Trọng tâm chương trình là thúc đẩy vai trò kinh tế của phụ nữ, qua đó khẳng định sự hỗ trợ lâu dài của Quỹ Visa Foundation cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn cầu. Số tiền tài trợ từ Quỹ Visa Foundation sẽ được dùng để cấp vốn cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) và đối tác đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Quỹ Visa Foundation thúc đẩy vai trò kinh tế của phụ nữ

Thông qua chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trị giá 200 triệu đô, Quỹ Visa Foundation sẽ tài trợ 60 triệu đô cho các tổ chức phi chính phủ chuyên hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ có lãnh đạo là phụ nữ tại các khu vực mà Visa hoạt động. Quỹ Visa Foundation cũng sẽ phân bổ 140 triệu đô cho các đối tác đầu tư tạo ra lợi ích xã hội và phục hồi tài chính tích cực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.