Techcombank bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – Mã chứng khoán: TCB) đã thông qua việc bổ nhiệm ông Phùng Quang Hưng đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc Điều hành và Giám đốc Khối tư vấn tài chính và dịch vụ khách hàng (CSA). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2020.

Với quyết định này, Techcombank hiện có 4 Phó Tổng Giám đốc là ông Phùng Quang Hưng, ông Đỗ Tuấn Anh, ông Phạm Quang Thắng và ông Phan Thanh Sơn.

Ông Phùng Quang Hưng tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1995 và bằng Thạc sĩ Kinh tế quốc tế của Đại học Washington State (Hoa Kỳ) năm 2001. Gia nhập Techcombank từ tháng 9/2010 với vị trí Giám đốc Khối Vận hành và Công nghệ, đến ngày 13/1/2020 ông Phùng Quang Hưng được phân công làm Giám đốc điều hành, Giám đốc Khối Tư vấn Tài chính và Dịch vụ Khách hàng (CSA). Trước đó, Tổng Giám đốc của Techcombank hiện nay là ông Nguyễn Lê Quốc Anh đã có đơn xin thôi nhiệm và được Hội đồng quản trị thông qua. Ông Quốc Anh sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 1/9/2020. Tổng Giám đốc Nguyễn Lê Quốc Anh sẽ bàn giao công việc trong vòng 6 tháng tới và hỗ trợ Hội đồng quản trị chọn, phỏng vấn và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.