Tập đoàn Sơn Hà ra mắt điện mặt trời áp mái

Ngày 25/6, Tập đoàn Sơn Hà đã ra mắt, ký kết phát triển điện mặt trời áp mái FreeSolar với nhiều đối tác chiến lược, hướng mục tiêu trở thành đơn vị phát triển điện mặt trời áp mái hàng đầu Việt Nam.

Ngày 25/6, Tập đoàn Sơn Hà đã ra mắt điện mặt trời áp mái FreeSolar với nhiều đối tác chiến lược, hướng mục tiêu trở thành đơn vị phát triển điện mặt trời áp mái hàng đầu Việt Nam.

Phía Sơn Hà đã ký kết với Qcell và Canadian – thương hiệu hàng đầu thế giới trong cung cấp giải pháp năng lượng mặt trời; phát triển công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra các thiết bị có chất lượng vượt trội; hợp tác với với BIDV để cung cấp gói hỗ trợ tài chính, đảm bảo nguồn vốn cho các khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái FreeSolar.

Ngoài ra còn hợp tác với BIC nhằm giúp khách hàng xóa bỏ những lo ngại về độ bền, hiệu suất… của sản phẩm; cung cấp gói bảo hiểm sản lượng điện, gói cháy nổ.