Tặng phí chuyển tiền cho khách hàng đăng ký mới BIDV iBank

BIDV sẽ tặng toàn bộ phí chuyển tiền khi đăng ký mới dịch vụ BIDV iBank từ nay đến hết ngày 7/8/2020 để khuyến khích khách hàng giao dịch qua ngân hàng điện tử.

Tặng phí chuyển tiền cho khách hàng đăng ký mới BIDV iBank

Theo đó, BIDV dành 500 triệu đồng để tặng toàn bộ phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống trên BIDV iBank cho các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký mới dịch vụ và phát sinh giao dịch thu phí (phí ngoài), giá trị ưu đãi tối đa lên tới 10 triệu đồng/ khách hàng.
Tặng phí chuyển tiền cho khách hàng sẽ được chuyển vào tài khoản của khách hàng khi kết thúc chương trình. Chương trình có thể kết thúc trước hạn nếu hết ngân sách triển khai, theo đúng quy định của pháp luật.
Dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV iBank hỗ trợ tối đa khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa giao dịch như chuyển tiền trong BIDV, chuyển tiền nhanh 24/7, thanh toán bảng kê, tài trợ thương mại…