TikTok tôn vinh cộng đồng sáng tạo nội dung

Ngày 11/9, TikTok – nền tảng video dạng ngắn hàng đầu thế giới ra mắt chiến dịch “it starts on TikTok” đến người dùng tại Việt Nam, nối tiếp hoạt động mở màn của chiến dịch này tại Mỹ và khu vực. Chiến dịch tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung…

Read more