Cuộc thi thiết kế đồ họa tôn vinh bản sắc văn hóa và sáng tạo Việt

Lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi thiết kế đồ họa dành cho các bạn trẻ, hướng đến các thiết kế sáng tạo và đổi mới có thể quảng bá bản sắc và văn hóa Việt, cũng như có thể dễ dàng sử dụng trên các nền tảng truyền thông và chất liệu khác nhau…

Read more