Văn Lang hợp tác Nhà xuất bản Đại học Oxford phát triển giáo dục

Ngày 31/10/2021, Tập đoàn Giáo dục Văn Lang đã ký thỏa thuận hợp tác với Nhà xuất bản (NXB) Đại học Oxford – Vương quốc Anh nhằm xúc tiến chương trình đánh giá, đào tạo chuyên sâu và triển khai các kỳ thi tiếng Anh quốc tế có chứng chỉ…

Read more