Du khách Việt Nam giờ đây có thể liên kết thẻ Visa với các ví điện tử tại Trung Quốc

Visa hợp tác cùng Tencent và Alipay sẽ trao quyền để chủ thẻ Việt Nam liên kết thẻ Visa với ví điện tử hàng đầu tại Trung Quốc…

Read more