Công bố báo cáo tác động chương trình giáo dục cộng đồng “Sinh Con, Sinh Cha”

Ngày 25/5, Generali Việt Nam, The Human Safety Net Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (“Quỹ BTTEVN”) đã công bố báo cáo tác động độc lập của chương trình giáo dục cộng đồng về làm cha mẹ “Sinh Con, Sinh Cha”…

Read more

Chương trình giáo dục cộng đồng “Sinh Con, Sinh Cha” ở tỉnh Bắc Ninh

Ngày 5/4/2021, công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam (“Generali Việt Nam”) phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (BTTEVN) và Sở Lao động – Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bắc Ninh triển khai chương trình “Sinh Con, Sinh Cha” tại tỉnh Bắc Ninh…

Read more