NS BlueScope Việt Nam công bố chương trình Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm giai đoạn 2022 – 2030

Vừa qua, NS BlueScope Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn và công bố chương trình Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm giai đoạn 2022 – 2030 cùng chiến lược về phòng chống biến đổi khí hậu..

Read more