K-Group hợp tác với NIIT đào tạo nguồn nhân sự công nghệ thông tin chất lượng cao

Ngày 23/4, K-Group ký kết thỏa thuận hợp tác chiến  lược với NIIT nhằm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp tại Việt Nam…

Read more