DHL Express và ACB hợp tác cắt giảm khí thải carbon sử dụng Nhiên liệu Hàng không Bền vững

Ngày 19/9/2023, DHL Express vừa ký kết hợp đồng dịch vụ GoGreen Plus với Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB). Dịch vụ này của DHL giúp giảm lượng khí thải carbon…

Read more