Khai trương tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng tại Đài Loan

Tại Đào Viên, Đài Loan vừa qua đã diễn ra Lễ khai trương Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng cùng với Lễ khai mạc Khoá tập huấn giảng dạy tiếng Việt…

Read more