Bất động sản nhà ở tại TP Thủ Đức sôi động dịp cuối năm

Từ khi chính thức được thành lập từ ngày 01/0/1/2021 đến nay, thành phố Thủ Đức đã và đang giữ vị trí rất quan trọng trong các hoạt động phát triển kinh tế tài chính- khoa học công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh…

Read more