JTI Việt Nam triển khai Giải pháp nhà ở dành cho người khuyết tật

JTI Việt Nam đã chính thức triển khai chương trình Giải pháp nhà ở dành cho người khuyết tật tại các khu vực nông thôn của Việt Nam với tổng kinh phí 30,000 USD, nhằm hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà an toàn và phù hợp cho người khuyết tật….

Read more