Boeing nhận định Đội bay khu vực Đông Nam Á sẽ tăng gần bốn lần vào năm 2042

Boeing [NYSE: BA] nhận định đội bay thương mại khu vực Đông Nam Á sẽ tăng gần 4 lần, đạt hơn 4.000 chiếc vào năm 2042…

Read more