Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Ô tô Bosch Việt Nam đánh dấu 10 năm đổi mới sáng tạo

Ngày 18/7, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Ô tô Bosch tại Việt Nam (Trung tâm nghiên cứu công nghệ ô tô Bosch) kỷ niệm…

Read more