Người dùng hưởng lợi từ thẻ tín dụng hoàn tiền

Hoàn tiền là hình thức khuyến mãi ngày càng phổ biến khi thanh toán không tiền mặt phát triển, đem đến sự tiện lợi và tiết kiệm chi tiêu. Khuyến mãi hoàn tiền áp dụng phổ biến trong các trường hợp như thanh toán hóa đơn online, mua data, thẻ điện thoại, đặt chỗ…

Read more