HEINEKEN Việt Nam triển khai dự án bảo tồn nguồn nước tại lưu vực sông Tiền

Ngày 15/11/2023 vừa qua, HEINEKEN Việt Nam cùng với các đối tác WWF-Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai dự án bảo tồn nguồn nước

Read more