Keppel Land thoái vốn khỏi siêu dự án Khu đô thị Dong Nai Waterfront City

Keppel Land vừa công bố thông tin về việc thoái hết vốn công ty con tại Khu đô thị Dong Nai Waterfront City 170 ha. Portsville Pte. Ltd, công ty con trực thuộc Keppel Land (Singapore) đang tiến hành thủ tục thoái 30% cổ phần còn lại tại Dong Nai Waterfront City LLC…

Read more