KELLY BUI Thu 2020 – La Dame Rêveuse

Vừa cổ điển lại không bao giờ lỗi thời, màu đen trở thành nhân vật chính trong bộ sưu tập La Dame Rêveuse của Kelly Bui. Trong khi các màu sắc rực rỡ đến và đi theo dòng tuần hoàn của mùa trong năm, thì hai tông màu đen trắng vẫn trường tồn. Sắc đen huyền vì thể cũng trở thành thứ ngôn ngữ kỳ diệu của người phụ nữ…

Read more