JTI nhận được chứng chỉ Tiêu chuẩn Bình đẳng Toàn cầu mới của Ernest & Young

Ngày 30/11, tại Thụy Sỹ – JTI là một trong những công ty trên thế giới nhận được chứng chỉ Tiêu chuẩn Bình đẳng Toàn cầu mới của Ernest & Young (EY), đạt được một số điểm đánh giá cao nhất về sự bình đẳng trong cơ hội việc làm và chi trả tiền công…

Read more

Quán quân Việt Nam của chương trình thực tập sinh toàn cầu cùng Make It Bright

JTI đã tìm ra được đội quán quân tại Việt Nam trên hơn 300 đội đăng ký tham gia, công bố vào ngày 17/9/2021. Sau gần 05 tháng trải qua nhiều vòng thử thách khác nhau, đội quán quân sẽ bước tiếp vào vòng thi đấu quốc tế với cơ hội trở thành thực tập sinh toàn cầu tại Tập đoàn JTI…

Read more