Ngân hàng Shinhan hợp tác với các đối tác thuộc đa dạng lĩnh vực

Ngân hàng Shinhan vừa thông báo về việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng Tổng Công ty IDICO – Công ty Cổ phần (“IDICO”) vào ngày 26/11/2020, nhằm phát triển mối quan hệ lâu dài, bền vững thông qua sự hỗ trợ lẫn nhau…

Read more