Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng đào tạo chương trình song bằng tú tài Mỹ và Việt Nam

Tháng 12 vừa qua, Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) cùng Tổ chức Hudson Global Scholars (HGS) và Trường Providence Country Day (PCD) đã có buổi ký kết trực tuyến, để tổ chức giảng dạy chương trình Tú tài Mỹ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến…

Read more