Sinh nhật Ascott Star Rewards – miễn phí thăng hạng, nhân đôi điểm tích lũy

Bước sang năm thứ 2, chương trình khách hàng thân thiết Ascott Star Rewards (ASR) của tập đoàn dịch vụ lưu trú hàng đầu The Ascott Limited tri ân các khách hàng với chiến dịch ‘Celebrate The Little Joys’ – miễn phí thăng hạng, nhân đôi điểm tích lũy…

Read more