Sony Việt Nam ra mắt TV BRAVIA XR tích hợp bộ xử lý trí tuệ nhận thức

Ngày 27/4, Sony Electronics Việt Nam ra mắt thế hệ TV BRAVIA XR mới, bao gồm các dòng MASTER Series Z9J 8K LED, A90J OLED, A80J OLED, X95J và X90J 4K LED. Tích hợp bộ xử lý trí tuệ nhận thức…

Read more