Airbus và Việt Nam tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Quan sát Không gian

Ngày 3/11, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ Quốc gia Pháp (CNES) và Airbus đã ký Ý định thư về việc hợp tác triển khai vệ tinh Quan sát Trái Đất dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Pháp và Thủ tướng Việt Nam…

Read more