Tour Chuyên đề sức khỏe

Ngày 14-11-2020, lễ ký kết hợp tác giữa Công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt và Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Sức khỏe Bách Niên Trường Thọ (RICHS). Thông qua sự kết hợp giữa Du Lịch Việt và Richs mở ra dòng “Tour Chuyên đề sức khỏe” với những hướng đi mới lạ…

Read more