Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS triển khai Chương trình Quốc tế Oxford

Ngày 6/3, Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS với sự đồng hành của Đại diện Nhà xuất bản Đại học Oxford tổ chức hội thảo dành cho phụ huynh với chủ đề Chương trình Quốc tế Oxford: “Khai phá niềm vui học tập”…

Read more