SCG công bố kết quả kinh doanh quý 3/2019

Ngày 28-10, Tại Thái Lan, Tập đoàn SCG công bố kết quả kinh doanh trong quý 3/2019 và 9 tháng đầu năm 2019. Kết quả lợi nhuận thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ yếu do lợi nhuận của ngành Hoá dầu giảm theo chu kỳ suy giảm của ngành. Ngành Xi măng – Vật liệu Xây dựng tăng lợi nhuận. Ngoài ra, ngành Bao bì cũng đạt mức tăng trưởng tiềm năng đáng kể.

Ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SCG công bố kết quả kinh doanh

Ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SCG công bố kết quả hoạt động kinh doanh. Doanh thu bán hàng Q3/2019 đạt 83.394 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, do giá sản phẩm hoá dầu giảm, nhưng cao hơn 1% so với quý trước. Trong khi đó, lợi nhuận Q3 đạt 4.689 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ và 12% so với quý trước, do:

  • Kết quả kinh doanh của ngành Hóa dầu sụt giảm, do giảm lợi nhuận trên sản phẩm, 
  • Mức Hoàn nhập Tài sản Thuế thu nhập Hoãn lại là 803 tỷ đồng (35 triệu USD), 
  • Giảm thu nhập trên vốn chủ sở hữu từ sự thay đổi lớn trong tình hình hoạt động của một công ty liên kết, 
  • Ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu xuất phát từ căng thẳng chiến tranh thương mại, 
  • Đồng Baht Thái tăng giá
  • Mức suy giảm giá trị tài sản của tập đoàn là 576 tỷ đồng, trong đó 484 tỷ đồng suy giảm từ Ngành Xi măng – Vật liệu Xây dựng. 

SCG công bố kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, SCG báo cáo kết quả đạt doanh thu 246.266 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ, do giá sản phẩm hóa dầu giảm. Lợi nhuận trong kỳ đạt tổng cộng 18.488 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Về vấn đề này, các giao dịch đáng chú ý bao gồm:

  • Điều chỉnh Mức bồi thường nghỉ việc trong quý 2/2019 (theo Luật lao động) là 1.501 tỷ đồng,
  • Hoàn nhập Tài sản Thuế Thu nhập Hoãn lại quý 3/2019 là 803 tỷ đồng (35 triệu USD),
  • Mức suy giảm giá trị tài sản Q3/19 là 576 tỷ đồng, chủ yếu từ Kinh doanh Gạch men tại các thị trường khác.

Bên cạnh đó, doanh thu của SCG từ các doanh nghiệp hoạt động bên ngoài Thái Lan, bao gồm doanh thu xuất khẩu từ Thái Lan trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 99.843 tỷ đồng (4,297 tỷ USD) tương đương 41% tổng doanh thu bán hàng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *