Sacombank ra mắt tính năng đăng ký mSign trên ứng dụng

Khách hàng của Sacombank có thể đăng ký mSign (xác thực giao dịch) trên ứng dụng Sacombank Pay thay vì hình thức đăng ký tại quầy hoặc qua tin nhắn SMS.

Khác với phương thức nhận mã xác thực giao dịch OTP bằng thiết bị Token hoặc tin nhắn SMS, ứng dụng Sacombank mSign giúp hoàn tất giao dịch nhanh chóng, an toàn hơn.

Sacombank mSign có ba chế độ xác thực: mConnected, mCode và mQR. Với mConnected, khách hàng duyệt giao dịch Sacombank Pay, Internet Banking, Mobile Banking, thanh toán thẻ trực tuyến (3D Secure) trực tiếp ngay trên mSign có kết nối Internet mà không cần nhập mã OTP.

Qua mCode, khách hàng lấy mã OTP từ mSign không cần kết nối Internet; với mQR, người dùng duyệt giao dịch Internet Banking bảo mật hơn qua hai bước quét mã QR và nhập mã S-OTP.

Sacombank mSign
Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ hotline 1900555588 hoặc 02835266060; truy cập website; đăng ký thẻ tại các điểm giao dịch của Sacombank.

Khách hàng có thể tải ứng dụng Sacombank Pay và ứng dụng mSign từ App Store hoặc Google Play. Quá trình đăng ký gồm các bước: đăng ký và xác thực tài khoản Sacombank Pay, chọn tính năng “Quản lý tài khoản” rồi “Cài đặt thông tin”, sau đó chọn “Xác thực mSign” và “Kích hoạt”. Hệ thống sẽ tự động mở mSign và bật thông báo, ở bước này, người dùng nhập mã kích hoạt (8 số) gửi đến số điện thoại đăng ký, thiết lập mật khẩu đăng nhập của mSign.