Robert Walters công bố khảo sát ‘Tuyển dụng và phát triển nhân tài dựa trên tiềm năng’

Công ty tư vấn và tuyển dụng nhân sự cấp cao Robert Walters công bố kết quả khảo sát chuyên sâu (Whitepaper) với tiêu đề “Tuyển dụng và phát triển nhân tài dựa trên tiềm năng của họ”.

Theo kết quả khảo sát, hiện nay, mặc dù có đến 94% các doanh nghiệp đánh giá cao sự đóng góp của nhân sự tiềm năng đối với đội ngũ của họ, tuy nhiên con số các doanh nghiệp thực sự tuyển dụng dựa trên tiềm năng của ứng viên vẫn chỉ chiếm chưa đến 50% các doanh nghiệp được khảo sát.

Robert Walters đã tiến hành những cuộc phỏng vấn, khảo sát chuyên sâu với 3500 nhân viên và 1200 nhân viên ở cấp độ quản lý trên khắp khu vực Đông Nam Á nhằm mang đến những thông tin và phát hiện bổ ích dành cho các doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, 89% các công ty mất hơn một tháng để tìm thấy ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng. Tuy nhiên có đến 40% nhân sự được tuyển dụng trong số đó lại không thực sự hiệu quả và phải mất từ một tháng cho đến một năm để cả công ty và ứng viên nhận ra rằng họ không thực sự phù hợp với công việc.

Một cách dễ hiểu hơn, chỉ có 20% trường hợp tuyển dụng gặp thất bại vì ứng viên thiếu kiến thức hoặc chuyên môn, trong khi 80% còn lại thất bại vì những lý do như sự thiếu hòa hợp với văn hóa doanh nghiệp, thái độ hoặc các quy chuẩn đạo đức khác.

Khảo sát của Robert Walters cho thấy những lợi ích của việc tuyển dụng dựa trên tiềm năng của ứng viên, đưa ra những khuyến nghị để các công ty có thể xác định các ứng viên tiềm năng đặc biệt. Từ đó tuyển dụng và trao quyền cho họ để phát huy năng lực và tiềm năng vốn có.

Điều đó không chỉ giúp các công ty đáp ứng nhu cầu nhân sự ngày một tăng cao hiện nay, mà còn tạo nền tảng cho quá trình phát triển nhân sự lâu dài của công ty, đồng thời góp phần hạn chế phát sinh chi phí và sự gia tăng về mức lương.