Ra mắt nền tảng cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh mạng Make in Vietnam

Ngày 3/7, Một ứng dụng quan trọng trong chiến lược Make in Vietnam vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt đó là nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin.

Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) vừa ra mắt là từ 8 doanh nghiệp Việt Nam, gồm Công ty An ninh mạng Viettel, Trung tâm An toàn thông tin VNPT. Trung tâm An ninh mạng thuộc Tập đoàn công nghệ BKAV, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS), Công ty CMC Cyber Security, Công ty CP ATTT CyRadar (CyRadar), Công ty CP công nghệ Giải pháp quốc tế VNCS Global và Công ty CP Công nghệ SAVIS.

Đại diện Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết 8 doanh nghiệp Việt kể trên được Bộ lựa chọn theo các tiêu chí đáp ứng yêu cầu của Bộ về năng lực đảm bảo an toàn thông tin mạng, và có nền tảng đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, cung cấp dịch vụ, khả năng hỗ trợ các cơ quan, tổ chức triển khai. Đây cũng là những doanh nghiệp đã kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng cho rằng việc đưa nền tảng này vào sử dụngnày sẽ nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin, khi chủ quản các hệ thống thông tin sẽ được sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao, tin cậy của các doanh nghiệp Việt Nam, có sự giám sát chéo của cơ quan quản lý nhà nước. 

Nền tảng này đồng thời kích cầu thị trường cung cấp giải pháp, dịch vụ giám sát an toàn thông tin nói riêng và thị trường an toàn thông tin nói chung, giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư các giải pháp, công nghệ tiên tiến, tiến tới làm chủ và hình thành hệ sinh thái các sản phẩm an toàn thông tin “Make in Vietnam”.