Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia

Ngày 4/12, Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie, công bố Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (AAGF) tại lễ chào mừng hơn 70 cựu sinh Học bổng Chính phủ Australia.

Quỹ hỗ trợ Cựu sinh viên Australia

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Robyn Mudie, công bố Quỹ

Quỹ sẽ tài trợ 350.000 AUD (5,6 tỷ đồng) cho các dự án do cựu sinh khởi xướng và triển khai, bắt đầu nhận đề xuất đến giữa tháng 1/2022. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Mudie khuyến khích các cựu sinh viên đưa ra sáng kiến nhằm mang lại sự khác biệt, như tạo nên sự thay đổi trong tổ chức và cộng đồng, tăng cường quan hệ giữa Australia và Việt Nam.

Khi đã hoàn thành chương trình học tập, điều quan trọng là cựu sinh có cơ hội áp dụng những kiến thức và kỹ năng được thụ hưởng từ Australia để thực hiện hoài bão của mình tại Việt Nam. Một cách có thể giúp các bạn làm điều đó là thông qua AAGF. Quỹ tạo cơ hội để các bạn củng cố kiến thức và kỹ năng chuyên môn, góp phần thay đổi trong lĩnh vực của mình và tăng cường mối liên kết giữa Australia và Việt Nam. – Đại sứ Mudie chia sẻ.

Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia (Australian Alumni Grants Fund – AAGF) tạo cơ hội cho các cựu sinh viên đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thông qua tài trợ dự án. Các dự án này cho phép các cựu sinh viên củng cố kiến thức chuyên môn và kỹ năng tiếp thu được từ nền giáo dục Australia, đóng góp vào việc thay đổi tổ chức và thể chế, đồng thời tăng cường mối liên kết giữa Australia và Việt Nam trong một số lĩnh vực lựa chọn.

Kể từ năm 2017, hơn 1,7 triệu AUD đã được trao cho 362 cựu sinh viên để thực hiện 143 dự án, nhằm giải quyết các vấn đề về bình đẳng giới, khuyết tật, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quản trị và tăng trưởng kinh tế, nước và vệ sinh, biến đổi khí hậu, sức khỏe, ổn định khu vực và quyền con người. Các cựu sinh viên Australia được mời nộp đề xuất cho Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia đợt 4.

Những Cựu sinh Học bổng Chính phủ Australia trở về sau quá trình học tập tại Australia hiện đang công tác trong nhiều ngành nghề khác nhau (cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan học thuật và khối tư nhân), tại khắp các vùng miền của Việt Nam và trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quản lý tài nguyên thiên nhiên, khoa học thực phẩm, doanh nghiệp, bình đẳng giới, hòa nhập người khuyết tật, quản lý giáo dục nghề nghiệp, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Australia là nhà cung cấp học bổng hàng đầu, đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Đến nay, hơn 6.000 Học bổng Chính phủ Australia đã được trao cho công dân Việt Nam sang Australia học tập. Khi trở lại Việt Nam, các cựu sinh viên đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước và đảm nhận giữ các vị trí cấp cao trong doanh nghiệp và chính phủ.

Chính phủ Australia vẫn tiếp tục hỗ trợ cựu sinh viên sau khi họ đã trở lại Việt Nam. 6 Nhóm Chuyên ngành của Cựu sinh viên Australia đã được thành lập theo các chủ đề ưu tiên gồm: Nông nghiệp, Giáo dục và Nghiên cứu, Kinh tế và Kinh doanh, Pháp lý và Tư pháp, Hòa nhập Giới và Khuyết tật. Kể từ khi thành lập vào năm 2016, các Nhóm đã thu hút trên 3.500 thành viên và tổ chức 67 hoạt động nâng cao nghiệp vụ cho gần 4.000 người tham gia.