Nam A Bank tăng 3.145 tỷ đồng vốn điều lệ

Nam A Bank sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn và phát hành cổ phiếu lên mức 13.725 tỷ đồng theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), thể hiện sự đãi ngộ dành cho cán bộ nhân viên. Kế hoạch tăng vốn điều lệ này vừa được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Nam Á Bank, diễn ra tại TP HCM ngày 29/3.

Nam A Bank tăng 3.145 tỷ đồng vốn điều lệ

Bên cạnh đó, tại sự kiện, các cổ đông đã đồng thuận thông qua nhiều quyết sách chiến lược khác, như mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 là 4.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; Tổng tài sản đạt 232.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023; Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 160.000 tỷ đồng, tăng 13%, đồng thời, đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước…

Ngay sau ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Nam A Bank đã họp phiên đầu tiên để triển khai các chiến lược và thực thi các nội dung vừa trình đại hội thông qua. Tại cuộc họp, HĐQT đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc giữ trọng trách Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

Ông Trần Ngọc Tâm đã nhận được tín nhiệm cao từ các thành viên HĐQT đến cán bộ nhân viên Nam A Bank nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT./.