MB hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trở lại sản xuất

MB đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, thể hiện sự đồng hành, hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, sớm hoạt động sôi động trở lại.    

Ngay trong tháng 2, MB đã cung cấp gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ (gồm 7.000 tỷ ngắn hạn và 3.000 tỷ trung dài hạn) dành cho khách hàng doanh nghiệp . Theo bà Vi Thị Hồng Minh – Phó Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), việc này có tác động hỗ trợ rất lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa về vốn tín dụng và lãi suất. Các doanh nghiệp lớn chỉ đủ nguyên liệu dự trữ để tự cung tự cấp đến hết tháng 2.2020 hoặc hết tháng 3.2020. Do đó gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ của MB sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận với các nguồn vốn, từ đó sẽ có cơ hội tìm được các nguồn nguyên liệu mới thay thế các nguồn nguyên liệu chính đang cung cấp cho Việt Nam từ các thị trường vốn đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

Ngoài gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng SME, MB còn chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực vận tải, dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng và các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19… trên cơ sở đó đánh giá dòng tiền, lên phương án cơ cấu giúp doanh nghiệp ổn định hoạt động kinh doanh, nhanh chóng vượt qua khủng hoảng.

Từ 10/3/2020, MB triển khai chương trình SME CASA CREDIT ưu đãi lãi vay dành cho khách hàng doanh nghiệp có dòng tiền thường xuyên tại MB; một chương trình hỗ trợ giảm lãi suất cho vay dành cho khách hàng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, MB tiếp tục triển khai gói sản phẩm “SME Care by MB” từ đầu năm 2019 nhằm hỗ trợ khách hàng phát triển lành mạnh, cung cấp nhiều giải pháp cho doanh nghiệp, như truyền thông, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ công tác quản trị doanh nghiệp…