Masan phát hành trái phiếu đợt 3

Thông tin từ Công ty cổ phần Tập đoàn Masan, Tập đoàn này bắt đầu chào bán trái phiếu đợt 3 từ ngày 21/4 đến ngày 12/5/2020. Số lượng phát hành là 30 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Dự kiến, Masan sẽ huy động được thêm 3.000 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu đợt 3 này.

Masan phát hành trái phiếu đợt 3

Tên trái phiếu là BondMSN032023. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm dù là hiện tại hay trong tương lai của Masan.
Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 10% và lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi sau đó là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng của BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank cộng biên độ 2,5%/năm.Ngày bắt đầu chào bán là 21/4, và ngày kết thúc chào bán là 12/5/2020. Tổng số trái phiếu chào bán là 30 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Đối với nhà đầu tư là tổ chức, số lượng đăng ký mua tối thiểu là 500.000 trái phiếu, tương đương 50 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu.
Đối với nhà đầu tư cá nhân, số lượng đăng ký mua tối thiểu là 200.000 trái phiếu, tương đương 20 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu.
Masan chỉ định cho Tổ chức đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) thực hiện các thủ tục vận hành trong quá trình phân phối sơ cấp trái phiếu…
Trước đó, Masan đã chào bán thành công 2 đợt trái phiếu, với số tiền huy động được là 5.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, Masan sẽ phát hành đợt 4 với số lượng chào bán 20 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.
Dự kiến, Masan sẽ phát hành 4 đợt trái phiếu với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng. Masan cho biết, với số tiền huy động được Masan sẽ dùng 5.000 tỷ đồng để góp thêm vào vốn điều lệ của Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan; 4.000 tỷ đồng sẽ được dùng để cho vay hai công ty con là Công ty TNHH MasanConsumerHoldings (3.000 tỷ đồng) và Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam (1.000 tỷ đồng).

Còn lại 1.000 tỷ đồng dự kiến Masan sẽ dùng để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con là Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo