KIDO quay lại mảng bánh kẹo sau 5 năm chuyển nhượng

Sau 5 năm chuyển nhượng mảng bánh kẹo cho đối tác ngoại, từ tháng 7 năm nay Tập đoàn KIDO sẽ quay lại mảng cốt lõi của mình và tự tin sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh lại thị trường ngành này.

KIDO quay lại mảng bánh kẹo

Thông tin được ông Trần Lệ Nguyên – Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn KIDO cho biết tại Đại hội cổ đông thường niên, tổ chức ngày 15/6. Theo ông Nguyên, ngành bánh kẹo là lợi thế của doanh nghiệp nên khi quay lại mảng này công ty sẽ chọn những phân khúc sản phẩm có nhu cầu lớn và tự tin sẽ có lãi trong năm nay.

Cùng với việc quay lại ngành bánh kẹo, KIDO sẽ tham gia vào lĩnh vực nước giải khát thông qua việc tạo liên doanh với Công ty CP sữa Việt Nam – Vinamilk. Trong đó, tỷ lệ góp vốn của Vinamilk là 51% còn KIDO là 49%. Liên doanh này đặt mục tiêu doanh thu năm đầu tiên là 2.000 tỷ đồng.

Ngoài hai nhóm ngành mới trên, doanh nghiệp cũng tập trung các ngành hàng hiện có. Với sản phẩm khô, tập đoàn sẽ đa dạng danh mục, tập trung phát triển các mặt hàng cốt lõi và cao cấp. Với ngành hàng lạnh, bên cạnh sản phẩm cao cấp, công ty sẽ đa dạng hóa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhất là giới trẻ.

Ngoài ra, KIDO vẫn tiếp tục xác định và thực hiện hoạt động M&A trong lĩnh vực có tiềm năng và chọn lọc, thực hiện gia công, hợp tác với đối tác trong năm 2020. Đặc biệt, năm nay, KIDO sẽ tái cấu trúc tập đoàn, sáp nhập các công ty con gồm KIDO Foods, Tường An và Vocarimex. Trong đó, phương án sáp nhập cụ thể với KIDO Foods đã được thông qua. Kế hoạch cụ thể sáp nhập Tường An và Vocarimex sẽ được thông báo sau khi Nhà nước thoái hết vốn tại Vocarimex. Việc sáp nhập này theo lãnh đạo KIDO nhằm giảm chi phí quản trị, logistics, kinh doanh và tạo sự thanh khoản về cổ phiếu cho cổ đông.

Được biết, năm 2020, Tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu thuần 8.234 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 330 tỷ đồng lần lượt tăng 14% và 17% so với 2019. Công ty cũng dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 16% trên mệnh giá cổ phần (tương đương 1.600 đồng/cổ phần).