IFC hỗ trợ xuất khẩu trái cây

Ngày 15/4, IFC (một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới) đã ký biên bản ghi nhớ với Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) để hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu trái cây chất lượng cao của Việt Nam.

IFC đã ký biên bản ghi nhớ với Cục Bảo vệ Thực vât (Bộ NN và PT Nông thôn) hỗ trợ xuất khẩu trái cây

Trong bốn năm tới, cả hai phối hợp mở rộng thị trường xuất khẩu trái cây. Những trái cây đạt chuẩn quốc tế, xuất khẩu nhanh nhất với tiềm năng mạnh mẽ trong tiếp cận các thị trường giá trị cao: thanh long, chanh dây…Cả hai cùng cải thiện khung pháp lý và các dịch vụ công để mở cửa các thị trường xuất khẩu. Thực hiện đúng yêu cầu về kiểm dịch, truy nguyên nguồn gốc, chất lượng và an toàn thực phẩm theo thông lệ quốc tế và của các quốc gia nhập khẩu.

Trên cơ sở hợp tác với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Chính phủ Nhật Bản và Quỹ Tín thác Tăng trưởng Xanh Hàn Quốc, IFC sẽ hỗ trợ triển khai một hệ thống trực tuyến. Nội dung về các yêu cầu liên quan đến xuất khẩu thanh long và chanh leo vào năm 2022. Dịch vụ hạ tầng chất lượng cũng sẽ được cải thiện. Sản phẩm xuất khẩu tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Những dịch vụ này bao gồm xây dựng tiêu chuẩn, kiểm nghiệm và chứng nhận tiêu chuẩn và chế biến để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Ông Kyle Kelhofer – Giám đốc Quốc gia của IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào

IFC hỗ trợ tiếp cận các thị trường mới và đa dạng. Chương trình không chỉ giúp tăng doanh thu xuất khẩu và mở rộng sản xuất. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ ổn định trước tình hình đại dịch Covid- 19 hiện nay. Điều này sẽ đảm bảo công việc và sinh kế cho hàng triệu công nhân, nông dân. Xây dựng ngành nông nghiệp Việt Nam bền vững theo định hướng xuất khẩu