Gói ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp ngành Dược của VietBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín Vietbank triển khai gói vay ưu đãi dành cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dược, vật tư y tế từ nay đến hết 30/06/2020. Theo đó, khách hàng doanh nghiệp tham gia gói sẽ được hỗ trợ lãi suất vay ngắn hạn ưu đãi, miễn giảm phí giao dịch trong nước và quốc tế.

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp cung cấp dược và vật tư y tế tiêu hao thông thường cho các Bệnh viện, Sở Y tế; Doanh nghiệp kinh doanh dược; Doanh nghiệp kinh doanh vật tư y tế tiêu hao thông thường phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán của Sở Y tế nơi mua bán, đặt trụ sở đối với cơ sở mua bán.

Ưu đãi miễn phí giao dịch nội địa: khách hàng có CIF và TKTT mở mới trong thời gian diễn ra CT được tham gia gói ưu đãi miễn phí:

  • Mở tài khoản thanh toán (mỗi loại tiền chỉ áp dụng cho 1 tài khoản).
  • Quản lý tài khoản hàng tháng.
  • Dịch vụ SMS banking hàng tháng.
  • Dịch vụ chuyển tiền trong/ngoài hệ thống Vietbank.
  • Nộp và rút tiền mặt VNĐ cùng Tỉnh/TP với TTKD nơi khách hàng có TK, không phân biệt số tiền.
  • Đăng ký số tài khoản với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ưu đãi phí giao dịch quốc tế: Áp dụng cho khách hàng nhập khẩu nguyên vật liệu dược vật tư y tế tiêu hao và giải ngân theo chương trình:

Giảm 50% phí thanh toán quốc tế cho các hoạt động nhập khẩu (ngoại trừ các phí sau: điện phí quốc tế, phí do định chế tài chính/ngân hàng nước ngoài thu, phí tra soát, tu chỉnh, hủy lệnh chuyển tiền, phí gia hạn bổ sung chứng từ, thoái hối lệnh chuyển tiền và tra soát theo yêu cầu của khách hàng)

Ưu đãi lãi suất cho vay ngắn hạn VNĐ: Tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, lựa chọn một trong hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Lãi suất cho vay thay đổi 3 tháng/lần

  • Lãi suất 3 tháng đầu: 8.5%
  • Lãi suất 3 tháng tiếp theo: Lãi suất 13 tháng + 1%

Trường hợp 2: Lãi suất cho vay cố định trong suốt thời gian vay 8.75%