Giảm ngay 15% cho chủ thẻ MB Visa và MB JCB tại Agoda cho chủ thẻ MB Visa và MB JCB

Từ 12/6/2020 đến hết 31/8/2020, khi đặt phòng khách sạn nội địa Việt Nam tại: www.agoda.com/mbbank bằng thẻ MB Visa và MB JCB, chủ thẻ sẽ được giảm ngay 15%.

GIẢM NGAY 15% TẠI AGODA CHO CHỦ THẺ MB VISA VÀ MB JCB

Thời gian đặt phòng: 12/6/2020 – 31/8/2020;

Thời gian lưu trú: 12/06/2020 – 31/12/2020;

Ưu đãi chỉ được áp dụng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế MB Visa (đầu BIN của thẻ (6 số đầu của thẻ): 420417, 472674, 484803, 484804), thẻ ghi nợ quốc tế MB Visa (đầu BIN (6 số đầu của thẻ): 408904, 408905) hoặc thẻ tín dụng MB JCB (đầu BIN của thẻ (6 số đầu của thẻ): 356418, 356419, 356433);

Ưu đãi chỉ áp dụng tại:

  • Website: https://www.agoda.com/mbbank
  • App Ứng Dụng: click tại đây.
  • Áp dụng với khách sạn nội địa Việt Nam;
  • Áp dụng với khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “Khuyến mại hợp lệ”;